Informačné technológie sú najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou hospodárstva

Poskytovanie kvalitných a spoľahlivých služieb v oblasti IT je kľúčovou prioritou vo všetkých moderných firmách.

Agilné riadenie metódou Scrum

Čo je to Scrum

Scrum je najznámejší agilný rámec projektového riadenia. Je veľmi obľúbený pre svoju jednoduchosť, zrozumiteľnosť a bezproblémovú implementáciu. Predpokladá sa, že až 60% agilných projektov je riadená touto metodikou.

Ako už bolo spomenuté, Scrum patrí do rodiny agilných projektových metodík a sústreďuje sa hlavne na prirodzené správanie (bez byrokratickej a administratívnej záťaže), takže členovia tímov majú možnosť naplno prejaviť svoje schopnosti.


Scrum je obľúbený kvôli svojej jednoduchosti. Definuje iba 3 roly, Scrum Product Owner, Scrum Master a Scrum Team. Aj certifikácia je možná práve na tieto 3 roly, hoci najviac je žiadaná certifikácie Scrum Master..

Ako prebieha školenie Scrum?

Školenie Scrum realizujeme výlučne prezenčne. Hlavný dôvod je ten, že študenti majú možno vyskúšať si prácu na projekte, vystriedajú sa vo viacerých roliach, budú spoločne budovať Scrum team a zúčastňovať sa všetkých definovaných mítingov Scrum.

Celé školenie je poňaté ako Scrum projekt, takže študenti získajú okrem teoretických vedomostí aj praktické skúsenosti z práce na agilnom projekte a v prípade, že by sa zaujímali o prácu v agilnom tíme, môžu povedať že majú skúsenosť s reálnym Scrum projektom.

Kurz trvá 2 dni, pričom prvý deň sa preberajú viac teoretické podklady, aby sa druhý deň mohol realizovať praktický projekt, na ktorom sa všetci zúčastnia.

Scrum sa vyučuje po slovensky, ale všetky dôležité termíny sú preberané aj v angličtine.

Ako prebieha skúška Scrum?

Realizované školenie Scrum pokrýva požiadavky na skúšku pre všetky 3 roly, Scrum Developer, Scrum Master and Scrum Product Owner. Rozdiel je v náročnosti skúšky, pričom Scrum Product Owner je najnáročnejšia skúška.

Počas školenia budú študenti oboznámení s tým, čo musia ovládať v prípade každej certifikácie, pričom na realizovanie certifikačnej skúšky úplne postačujú informácie obsiahnuté v SBOK.

Škúška Scrum sa realizuje on-line a podľa zvolenej úrovne certifikácie trvá 2 hodiny (Scrum Master - 100 otázok, trvanie 2 hodiny).

V cene certifikácie je jedno zopakovanie skúšky, pričom prvú skúšku je potrebné realizovať do 6 mesiacov od registrácie na skúšku.

Čo od nás dostávajú študenti Scrum?

Všetci účastníci kurzu majú možnosť dôkladne sa na školenie pripraviť. Od nás dostávajú elektronickú učebnicu SBOK (Scrum Body Of Knowledge), prístup k videoprednáškam a skúšobným testom.

Počas školenia ešte dostávajú školiaci manuál s vysvetlením všetkých dôležitých oblastí a malé prekvapenie ako učebné pomôcky.

Prístup k videoprednáškam a vzorovým testom zostáva študentom aj po ukončení školenia.

KONTAKT

+421 915 890 650

+421 905 488 733

skolenie@prince-2.sk

INBOX SK s.r.o

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44 813 295

DIČ: 2022842657

IČ DPH: SK2022842657

PRINCE2®is a registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. | The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS limited. All rights reserved.