Informačné technológie sú najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou hospodárstva

Poskytovanie kvalitných a spoľahlivých služieb v oblasti IT je kľúčovou prioritou vo všetkých moderných firmách.

Certifikujte sa na ITIL® 4 Foundation a DevOps

ITIL® (Information Technology Infrastructure Library)

ITIL je rámec najlepších postupov, ktorý sa používa na správu IT služieb. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby IT služby boli spravované efektívne a spoľahlivo, aby podporovali potreby a ciele biznisu a aby boli dostupné pre používateľov. ITIL poskytuje metodológiu a osvedčené postupy pre každý aspekt správy IT služieb.

ITIL sa skladá z radu procesov a postupov, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality a efektívnosti správy IT služieb. Tieto procesy a postupy sa často kategorizujú do niekoľkých hlavných oblastí, ktoré zahŕňajú:

  1. Správa incidentov - zabezpečuje rýchlu a efektívnu reakciu na incidenty a problémy v IT službách.
  2. Správa problémov - poskytuje metódy na zabezpečenie trvalého riešenia problémov v IT službách.
  3. Správa zmien - zabezpečuje efektívnu správu zmien v IT infraštruktúre a službách.
  4. Správa konfigurácií - zabezpečuje správu konfigurácie IT služieb a infraštruktúry.
  5. Správa kapacity - poskytuje metódy na riadenie kapacity IT infraštruktúry a služieb.
  6. Správa dostupnosti - zabezpečuje, že IT služby sú k dispozícii v dohodnutých časoch a s dohodnutou kvalitou.
  7. Správa financií - poskytuje informácie o nákladoch a zisku z IT služieb.
  8. Správa služieb - zabezpečuje, aby IT služby boli poskytované podľa dohodnutých podmienok a aby boli prispôsobené potrebám a cieľom biznisu.

ITIL je flexibilný a prispôsobiteľný rámec, ktorý možno prispôsobiť konkrétnym potrebám organizácie. Jeho hlavnou výhodou je, že poskytuje osvedčené postupy a metodológie na zlepšenie správy IT služieb. Tým, že sa organizácia riadi ITIL, môže zvýšiť efektivitu a spoľahlivosť svojich IT služieb, zlepšiť spokojnosť zákazníkov a zvýšiť ziskovosť.

ITIL 4 Foundation tvorí vstupnú bránu do sveta poskytovaných služieb. Má množstvo nadstavbových modulov, ktoré sa špecializujú na niektorú oblasť správy a prevádzky informačných systémov.

Certifikácia ITIL patrí do portfólia kurzov poskytovaných firmou Peoplecert (AXELOS)

Ako prebieha školenie ITIL?

Školenie ITIL je realizované v angličtine s anglicky hovoriacim lektorom. Na základe spätnej väzby od našich študentovbolo také riešenie oceňované oveľa viac, pretože aj záverečná skúška ITIL 4 Foundation je v anglickom jazyku, takže študenti sa pohybujú v tom istom jazykovom prostredí.

Školenie trvá 2 alebo 2,5 dňa a realizuje sa buď prezenčne alebo on-line. Keď sa rozhodnete pre takúto certifikáciu, tak si môžete vybrať, ktorá forma vám viac vyhovuje.

Skúšku ITIL 4 Foundation si každý študent realizuje sám z domu po ukončení kurzu.

Kde sa môžu uplatniť ITIL certifikovaní pracovníci?

Certifikácia ITIL súvisí s prevádzkovaním služieb. Najčastejšie sa pod službami rozumejú služby z oblasti informačných technológií, ale znalosti z kurzu ITIL sa dajú použiť aj v iných odvetviach.

IT služby poskytuje veľké množstvo firiem a ich prevádzkovanie je častokrát spojené s rizikami zlyhania, poskytnutia nevhodnej služby alebo zlých informácií. Pod IT službami môžeme rozumieť napríklad rôzne druhy e-shopov, prevádzkovanie komplexných internetových stránok, mobilných aplikácií, komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom Internetu a podobne. IT služby sú všetky služby a informácie poskytované zákazníkom prostredníctvom Internetu.

Uplatnenie certifikovaných ITIL pracovníkov je preto veľmi široké a uplatniť sa môžu v širokej škále odvetví.

KONTAKT

+421 915 890 650

+421 905 488 733

skolenie@prince-2.sk

INBOX SK s.r.o

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44 813 295

DIČ: 2022842657

IČ DPH: SK2022842657

PRINCE2®is a registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. | The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS limited. All rights reserved.

KONTAKT

+421 915 890 650

+421 905 488 733

skolenie@prince-2.sk

INBOX SK s.r.o

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44 813 295

DIČ: 2022842657

IČ DPH: SK2022842657

PRINCE2® and ITIL® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. | The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS limited. All rights reserved.