Predpokladá sa, že každoročne bude celosvetovo potrebný zhruba 1 milión nových projektových manažérov

Chcete byť jedným z nich? Certifikáciu projektového manažéra máte na dosah a vezmite kariéru do vlastných rúk.

Najžiadanejšia certifikácia PRINCE2® Foundation a Practitioner

PRINCE2®

PRINCE2 je najznámejšou a celosvetovo najrozšírenejšou metodikou projektového riadenia. Pochádza z Veľkej Británie a názov predstavuje skratku "PRojects IN a Controlled Environment".

PRINCE2 je rozšírený najmä v Európskej únii ako odporúčaný spôsob riadenia projektov financovaných z európskych alebo národných zdrojov. Certifikácia projektového manažéra je často požadovaná pri výzvach na verejné obstarávanie. Okrem toho, uplatnenie metodiky môže podstatným spôsobom ušetriť prostriedky a riziká a tým zvýšiť hodnotu dodávky zákazníkovi.

PRINCE2 patrí do rodiny klasických metód projektového riadenia spolu s IPMA a PMP. Na rozdiel od nich sa certifikácia realizuje spolu so školením, čo znamená že účastníci školenia môžu realizovať certifikačnú skúšku bezprostredne po ukončení kurzu (na rozdiel napríklad od PMP, kde je potrebná ešte niekoľkomesačná príprava na skúšku).

Ktorú certifikáciu mi preplatí úrad práce?

Úrady práce majú určité limity na maximálnu cenu realizovaného školenia, ktorá je častokrát limitovaná sumou 1845€ vrátane DPH. Napriek tomu je možné nechať si preplatiť obidve úrovne školenia a to nasledovne:

  1. V niektorých okresoch dávajú výnimku na toto školenie a tak ho môžu záujemcovia realizovať prezenčne s kompletnou podporou tlačených a elektronických materiálov. Prezenčné školenia sa realizujú hlavne v Bratislave a v Košiciach, ale v prípade väčšieho záujmu sa môžu realizovať aj v iných mestách na Slovensku.
  2. Pokiaľ by úrad odmietol schváliť prezenčné školenie v plnej výške, je možné zúčastniť sa školenia on-line s poskytnutím elektronických materiálov.

Súčasťou ceny sú v obidvoch prípadoch aj medzinárodné certifikačné skúšky, ktoré študenti realizujú z domu po ukončení kurzu. Certifikačnou autoritou je AXELOS prostredníctvom firmy Peoplecert.

Ako prebieha školenie PRINCE2?

Každý študent od nás dostáva elektronické materiály na predkurzovú prípravu ihneď po oznámení, že získal vzdelávací poukaz od príslušného úradu práce. Záujemcom o vzdelávanie, ktorým bol schválený prezenčný kurz od nás získavajú aj tlačenú učebnicu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2".

Odporúča sa, aby si študenti naštudovali poskytnuté materiály, prípadne aby si pozreli videoškolenia, ktoré im potom uľahčia pochopenie počas školenia.

Kurz PRINCE2 Foundation

Základná úroveň certifikácie PRINCE2 prebieha v slovenčine (je možné realizovať skúška a školenie aj v angličtine) a aj záverečná certifikačná skúška sa realizuje v slovenčine. Školenie trvá 2 celé dni najčastejšie od 8:30 do 17:00. Záverečnú skúšku PRINCE2 Foundation realizujú študenti neskôr z domu.

Kurz PRINCE2 Practitioner

Certifikácia PRINCE2 Practitioner je druhou úrovňou a je zameraná hlavne na uplatnenie metodiky PRINCE2 do praxe. Samotné školenie trvá 1 deň, realizuje sa v slovenčine a záverečná skúška je v češtine.

Školenia a skúšky Practitioner sa môžu zúčastniť aj študenti bez predchádzajúcej certifikácie Foundation, ak môžu dokladovať platný certifikát IPMA, PMI alebo APM. V každom prípade sa nedoporučuje zúčastniť sa školenia Practitioner bez predchádzajúcej prípravy na kurze Foundation.

Skúšku PRINCE2 si každý študent realizuje sám z domu po ukončení kurzu.

Kde nájdu uplatnenie absolventi školenia PRINCE2?

Výhodou certifikácie projektového riadenia je fakt, že je požadované vo všetkých oblastiach hospodárstva. Ľudia si projektové riadenia zvyčajne spájajú s projektami z oblasti informačných technológií alebo stavebníctva, ale to je len malá časť zamestnaní, kde sa využijú znalosti z oblasti riadenia projektov.

Projektoví manažéri sú potrební v štátnej správe, samosprávach, školstve, automobilovom priemysle, strojárstve, energetike, ale aj v netradičných oblastiach ako je zdravotníctvo, životné prostredie, turizmus a mnoho ďalších.

Implemetovanie projektov z Eurofondov a štátnych dotácií zvyčajne vyžaduje účasť certifikovaného projektového manažéra, ale firmy častokrát realizujú vlastné rozvojové projekty a dokonca aj pri súkromných projektoch ako je rekonštrukcia alebo výstavba rodinných domov je možné uplatniť vedomosti získané na školení PRINCE2.

KONTAKT

+421 915 890 650

+421 905 488 733

skolenie@prince-2.sk

INBOX SK s.r.o

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44 813 295

DIČ: 2022842657

IČ DPH: SK2022842657

PRINCE2®is a registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. | The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS limited. All rights reserved.