Všetko čo potrebujete vedieť o obnoviteľných zdrojoch energie

V snahe o rýchle riešenie firmy častokrát siahajú po obnoviteľných zdrojoch ktoré sú neefektívne a investície sa môžu stať nenávratnými. Ako na to?

Certifikácia odborníkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Prečo sa certifikovať?

V súčasnosti neexistujú na trhu certifikovaní poradcovia z oblasti obnoviteľných zdrojov. Väčšina informácií o obnoviteľných zdrojoch a ich využívaní je publikovaná priamo firmami, ktoré sa zaoberajú danou problematikou a je pravdepodobné, že informácie budú prispôsobené predmetu podnikania danej služby.

Ak niekto uvažuje o využití obnoviteľných zdrojov, dáva si nasledovné otázky:

 1. Sú obnoviteľné zdroje pre mňa?
 2. Ak áno, pre ktorý obnoviteľný zdroj sa rozhodnem?
 3. Aká je legislatíva v danej oblasti?
 4. Čo všetko zahŕňa inštalácia a koľko ma to bude stáť?
 5. Aká je efektívnosť a praktickosť využitia obnoviteľného zdroja.

Aká je návratnosť investícií?

Naše certifikované školenie vám dôveryhodne odpovie na všetky uvedené otázky.

Aké sú možnosti využitia obnoviteľných zdrojov?

Existuje mnoho rôznych typov obnoviteľných zdrojov energie. Niektoré z najznámejších sú:

 1. Slnko: Energia získaná zo slnečného žiarenia môže byť využitá na výrobu elektriny pomocou solárnych panelov alebo na ohrev vody v solárnych ohrievačoch.
 2. Voda: Energie z vody sa dá získať z tokov, riek alebo prílivových pohybov. Táto energia môže byť využitá na výrobu elektriny vodnými turbínami.
 3. Veterná energia: Veterné turbíny využívajú silu vetra na výrobu elektriny.
 4. Geotermálna energia: Táto energia je získavaná zo zeme a môže byť využitá na vykurovanie alebo na výrobu elektriny.
 5. Biomasa: Táto energia pochádza z organického materiálu, ako sú drevo, odpad z poľnohospodárstva alebo odpad z lesného hospodárstva. Biomasa môže byť využitá na výrobu tepla alebo na výrobu biopalív.
 6. Oceán: Vlny, prílivy a morské prúdy môžu byť využité na výrobu elektriny alebo na klimatizáciu pomocou systémov využívajúcich rozdiely v teplote medzi hlbokými a plytkými vrstvami oceánu.

Tieto zdroje energie sú udržateľné a môžu pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť zdravie a životné prostredie. Nakoľko nie sme prímorskou krajinou, o energii oceánov neuvažujeme.

Na kurze sa budú preberať všetky obnoviteľné zdroje z bodov 1 až 5.

Čo sa na kurze naučíte?

 1. Výhody a nevýhody jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie, možnosti využitia na výrobu tepla alebo elektrickej energie
 2. Legislatívne obmedzenie jednotlivých zdrojov
 3. Možnosti odpredaja nadbytočnej elektrickej energie
 4. Matematické výpočty efektivity jednotlivých zdrojov
 5. Základné inštalačné požiadavky a cenová náročnosť
 6. Príklady skúseností z reálnej praxe

Priebeh školenia

Certifikované školenie "Obnoviteľné zdroje - certifikovaný konzultant" je dvojdňové, prezenčné a realizuje sa v Bratislave alebo v Košiciach podľa záujmu. Účastníci dostávajú prístup k elektronickým materiálom, ktoré môžu využívať aj po ukončení školenia.

Kto prednáša na školení?

Prednášajúcimi na školení sú odborníci z akademického prostredia, ale aj odborníci z praxe. Presný zoznam jednotlivých prednášok a mená prednášajúcich budú oznámené po vyhlásení termínu školenia.


KONTAKT

+421 915 890 650

+421 905 488 733

skolenie@prince-2.sk

INBOX SK s.r.o

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44 813 295

DIČ: 2022842657

IČ DPH: SK2022842657

PRINCE2®is a registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. | The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS limited. All rights reserved.

KONTAKT

+421 915 890 650

+421 905 488 733

skolenie@prince-2.sk

INBOX SK s.r.o

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44 813 295

DIČ: 2022842657

IČ DPH: SK2022842657

PRINCE2® and ITIL® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. | The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS limited. All rights reserved.